DUONG XUAN BACH

Room 418, C9 Building, Hanoi University of Science and Technology (HUST), Hanoi, Vietnam. 

Tel: 0339380524 

E-Mail: bach.dx203664@sis.hust.edu.vn 

Links:  

1.1 Research Interests 

  • Web programming 
  • Java Back-end 
1.2 Education 

  • 2020.09: Đại học Bách Khoa Hà Nội 
  • 2020.08 – 2017.06: THPT Chuyên Bắc Giang 

1.3 Projects 

  • Đồ án 1: Thiết kế ứng dụng web quản lý thiết bị y tế 
  • Ngôn ngữ sử dụng: Java, Framework: Spring Boot 

1.4 Thesis (Topic) 

1.5 Publications