Xây dựng hệ thống hỗ trợ đánh giá phục hồi chức năng chi trên và dưới

Hệ thống đo và lưu trữ các kết quả  trong qúa trình tập và phục hồi chức năng chi trên và dưới của bệnh nhân

Đồ thị theo dõi trên mobile app

Thành viên

STT Họ tên Khóa Email
1 Vũ Tuấn Anh 64