Xây dựng hệ thống hỗ trợ giao tiếp cho người điếc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu

Hệ thống nhằm hỗ trợ giao tiếp giữa người nghe và người khiếm thính; đồng thời hỗ trợ việc dạy và học ngôn ngữ ký hiệu cho giáo viên, cha mẹ, người thân của trẻ khiếm thính.

Giao diện của module học ngôn ngữ ký hiệu trên web

Có thể lựa chọn học theo

  • Chủ đề : động vật, hoa quả…
  • Từ (ký hiệu) : theo từng từ có trong từ điển

Giao diện học tập trên Mobile

 

Giao diện của module nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu sử dụng AI

Thành viên

STT Họ tên Khóa Email
1 Trịnh Quang Tuyến 64
2 Phạm Văn Quỳnh 64
3 Cao Minh Đức 64
4 Trần Văn Doanh 64
5 Hà Đức Sơn 65
6 Nguyễn Văn Trường 64

 

 

 

 

 

Hệ thống bao gồm

  • Ứng dụng trên Web : có thể truy cập từ trình duyệt
  • Ứng dụng trên Mobile : chạy trên Android và iOS