Xây dựng hệ thống quản lý thông tin dịch vụ y tế

 Sơ đồ chức năng của hệ thống

Giao diện đăng nhập

Thông tin quản trị viên

 

Hệ thống cổng thông tin chăm sóc sức khỏe bao gồm một số chức năng chính

  1. Quản lý cơ sở y tế
  2. Quản lý các dịch vụ y tế
  3. Quản lý bác sĩ và nhân viên y tế
  4. Quản lý thành viên
  5. Thống kê

Hệ thống bao gồm

  • Web app chạy trên browser
  • Mobile app : chạy trên Android và iOS